Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες – σχολικοί λαχανόκηποι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Στόχοι του προγράμματος είναι:
α) να γίνει ένα μικρό βήμα προς την αυτοδιαχείριση και την αυτάρκεια,
β) μέσα από τη δημιουργία των κήπων στη σχολική αυλή, τα παιδιά να ανακαλύψουν τη ζωτικής σημασίας σχέση μεταξύ της καλλιέργειας των τροφών που καταναλώνουμε και της  προσωπικής υγείας, σωματικής και ψυχικής.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών 30.

Προτεινόμενη περίοδος: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος και Μάρτιος – Απρίλιος