Στα βουνά της Ροδόπης

Το πρόγραμμα είναι τριήμερο, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Β΄/θμιας Εκπ/σης. Τα παιδιά διανυκτερεύουν στο δασικό χωριό του Ερύμανθου (1350μ. υψόμετρο) στο δάσος της Χαϊντούς. Βιώνουν την εμπειρία της διαμονής στο δάσος μακριά από τον πολιτισμό, ανιχνεύουν και γνωρίζουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες το δασικό οικοσύστημα της περιοχής, ανακαλύπτουν τον καταρράκτη και αναμετρώνται με τις αντοχές τους. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 50 και ελάχιστος 35. Προτεινόμενη περίοδος Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Απρίλιος, Μάιος.