Καιρός να μάθουμε τι πετάμε…

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές Α΄θμιας Εκπαίδευσης των σχολείων του Ν. Ξάνθης. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση). Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από προτεινόμενες δράσεις του ΚΠΕ, που πραγματοποιεί ο δάσκαλος με την τάξη του πριν και μετά την επίσκεψή μας. Στόχος είναι η αλλαγή στάσης των παιδιών αλλά και των ενηλίκων του περιβάλλοντός τους. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών 30.
Η Π.Ο. του Κ.Π.Ε. προγραμματίζει τη μετάβαση μελών της για την υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο που φοιτούν οι μαθητές.
Προτεινόμενη περίοδος: Φθινόπωρο, Χειμώνας, Άνοιξη.