Ο κόσμος των αρχαίων Αβδήρων

Το πρόγραμμα είναι ημερήσιο και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές της Α’θμιας Εκπ/σης (Γ΄ – Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄) και των Γυμνασίων. Το πρώτο μέρος του προγράμματος υλοποιείται στον αρχαιολογικό χώρο Αβδήρων, όπου τα παιδιά σε ρόλο ( αρχαιολόγοι, εργάτες, συντηρητές κτλ.) κάνουν προσομοίωση αρχαιολογικής ανασκαφής και συντηρούν ένα αγγείο. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το Μουσείο. Οι μαθητές σε ομάδες και μέσα από ρόλους ( επιμελητές, ξεναγοί) ανακαλύπτουν πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίων Αβδηριτών, παρουσιάζουν τα αρχαιολογικά ευρήματα του μουσείου μέσα από δραματοποιημένες ιστορίες και τα συνδέουν με την εποχή μας. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών 30. Προτεινόμενη περίοδος: Φθινόπωρο, Άνοιξη.