Προγραμματισμός επιμορφωτικών επισκέψεων στο ΚΠΕ Βιστωνίδας για το Α΄ Τρίμηνο 2019-2020

Επισημαίνεται πως τα τμήματα που έχουν επιλεγεί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, κατά την ημέρα της επίσκεψης, ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Δείτε το έγγραφο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 2019