Έγκριση επισκέψεων σχολείων στο ΚΠΕ Βιστωνίδας Μαρτίου-Ιουνίου 2019

Εγκρίνεται η υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολικών ομάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης, που διοργανώνει το ΚΠΕ Βιστωνίδας, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες ΛΑΠ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων πραγματοποιούνται μετά από αίτημα των σχολείων και με τη σύμφωνη γνώμη των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά 3 άτομα, μετά από έγκαιρη συνεννόηση με το ΚΠΕ.

Δείτε την έγκριση εδώ.

Κατάθεση προσφοράς για ατομικές μερίδες φαγητού και πρωινό στην ορεινή περιοχή Δασικού Χωριού Ξάνθης

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας προγραμματίζει πολυήμερα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου του σχολικού έτους 2018 -2019 στην ορεινή περιοχή του Δασικού Χωριού Ξάνθης (Δρυμού). Στις δράσεις αυτές προτίθεται: 1. Να προσφέρει ατομικές μερίδες φαγητού (μακαρονάδα μπολονέζ ή ομελέτα ή Club sandwich) δίχως άλλα συνοδευτικά πιάτα και αναψυκτικά. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει, δίχως επιπλέον χρέωση, τις μερίδες φαγητού στο χώρο του Δασικού Χωριού Ξάνθης, δηλαδή στην περιοχή Δρυμού (Χαϊντού). 2. Να προσφέρει πρωινό σε μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς που θα διανυχτερεύσουν στην παραπάνω δασική περιοχή. Προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των δράσεων αυτών σε μικρογεύματα, δηλαδή λιτά γεύματα του «ενός πιάτου» και στην παροχή πρωινού, παρακαλούμε να μας καταθέσετε, σε σφραγισμένο φάκελο, την προσφορά σας έως τις 4-4-2019 συμπληρώνοντας τα δύο σχετικά έντυπα που επισυνάπτουμε. Η προσφορά σας πρέπει να ισχύει από 5-4-2019 έως 30-06-2019.
Διαγωνισμός Δρυμού
Προσφορά μικρογεύματος
Προσφορά πρωινού

Κατάθεση προσφοράς για ατομικές μερίδες φαγητού και πρωινού στην ορεινή παραποτάμια περιοχή του 4ου χιλιομέτρου Ξάνθης- Σταυρούπολης

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας προγραμματίζει πολυήμερα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου του σχολικού έτους 2018 -2019 στην ορεινή περιοχή 4ου χιλιομέτρου Ξάνθης – Σταυρουπόλεως (γέφυρα Κόσυνθου) Στις δράσεις αυτές προτίθεται :

1. Να προσφέρει ατομικές μερίδες φαγητού (μακαρονάδα μπολονέζ ή ομελέτα ή  Club sandwich)  δίχως άλλα συνοδευτικά πιάτα και αναψυκτικά. Ο προμηθευτής θα πρέπει να  παραδώσει, δίχως επιπλέον χρέωση,  τις μερίδες φαγητού   στο χώρο κατασκήνωσης που βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης – Σταυρούπολης πλησίον της γέφυρας  του Κόσυνθου.

2. Να προσφέρει πρωινό σε μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς που θα διανυκτερεύσουν στην παραπάνω παραποτάμια ορεινή περιοχή.

Προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των δράσεων αυτών σε μικρογεύματα, δηλαδή λιτά γεύματα του «ενός πιάτου» και στην παροχή πρωινού, παρακαλούμε να μας καταθέσετε, σε σφραγισμένο φάκελο, την προσφορά σας έως τις 4-4-2019  συμπληρώνοντας τα  δύο σχετικά έντυπο που επισυνάπτουμε.  Η προσφορά σας πρέπει να ισχύει από 5-4-2019 έως 30-06-2019.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΩΙΝΟΥ

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Το Κ.Π.Ε.    Βιστωνίδας στο πλαίσιο της  Πράξης  « ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)  – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»  που υλοποιείται μέσω  του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση  της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης»  προτίθεται να   προχωρήσει στην  προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης  εκτιμώμενης  ποσότητας  περίπου 1000 λίτρων.  Για  το σκοπό αυτό προσκαλεί  τις επιχειρήσεις προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης  που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή   του οικισμού Σελίνου Ξάνθης,   έδρας  του  ΚΠΕ Βιστωνίδας , να υποβάλουν προσφορές  τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 13.00 – 13.30 μμ στα γραφεία  του ΚΠΕ  Βιστωνίδας , στο Σέλινο Ξάνθης.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει  να προσκομίσουν  στο ΚΠΕ Βιστωνίδας  σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένο  το “Έγγραφο της προσφοράς¨ αφού διαβάσουν το “Εγγραφο της προκήρυξης”.

Η προσφορά σας θα πρέπει περιλαμβάνει το ΦΠΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά.