Έρευνα αγοράς για προσφορά μικρογεύματος

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας προγραμματίζει πολυήμερα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου του σχολικού έτους 2018-2019.

Στις δράσεις αυτές προτίθεται να προσφέρει ατομικές μερίδες φαγητού  (μακαρονάδα μπολονέζ ή ομελέτα ή club sandwich) δίχως άλλα συνοδευτικά πιάτα και αναψυκτικά.

Προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των δράσεων αυτών σε μικρογεύματα, δηλαδή λιτά γεύματα του ¨ενός πιάτου” παρακαλούμε να μας καταθέσετε , σε σφραγισμένο φάκελο, την προσφορά σας έως τις 20-3-2019 συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που ακολουθεί.

 

 

      Η προσφορά σας πρέπει να ισχύει από 20-3-2019 έως 30-06-2019.

 

Έρευνα προσφοράς 

Έντυπο προσφοράς 

Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στο ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2019

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του για το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο πράξης “ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προγραμματίσει την υλοποίηση μονοήμερων και πολυήμερων προγραμμάτων Π.Ε, για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 σύμφωνα με τον Πίνακα. 

 

Έρευνα αγοράς για προμήθεια αναλώσιμων ειδών γραφείου

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του σε αναλώσιμα είδη γραφείου καλεί προμηθευτές να καταθέσουν την προσφορά τους για τα είδη που περιλαμβάνονται στο σχετικό έντυπο προσφοράς που ακολουθεί. Η προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει από 1-3-2019 έως 10-7-2019. Σας ενημερώνουμε ότι: α) θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά β) απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Έρευνα προσφοράς γραφικής ύλης
Έντυπο προσφοράς γραφικής ύλης

Έρευνα αγοράς για προσφορά δεκατιανού

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας προγραμματίζει μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Β΄εξαμήνου του σχολικού έτους 2018 -2019. Σε κάθε δράση θα συμμετέχουν 30 έως 60 άτομα. Προκειμένου να προσφέρει το ΚΠΕ δεκατιανό. παρακαλούμε να μας καταθέσετε την προσφορά σας σύμφωνα με το σχετικό έντυπο ως τις 28-02-2019. Η προσφορά σας πρέπει να ισχύει από 01-03-2019 έως 30-06-2019.

Έρευνα προσφοράς δεκατιανού

Έντυπο προσφοράς δεκατιανού