Έρευνα προσφοράς μικρογευμάτων

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας προγραμματίζει πολυήμερα προγράμματα και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 -2018. Σε κάθε δράση θα συμμετέχουν 30 έως 60 άτομα.

Προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των δράσεων αυτών σε μικρογεύματα, δηλαδή λιτά γεύματα του «ενός πιάτου», παρακαλούμε να μας καταθέσετε την προσφορά σας στις 31-12-2018. Η προσφορά σας πρέπει να ισχύει από 15-2-2018 έως 30-6-2018.

Έρευνα προσφοράς

 Έντυπο προσφοράς

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Το Κ.Π.Ε. Βιστωνίδας προκειμένου να προμηθευτεί 1.500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, σας καλεί να καταθέσετε την προσφορά σας. Η προσφορά σας θα πρέπει περιλαμβάνει τον προβλεπόμενο ΦΠΑ και να ισχύει από 22 Ιανουαρίου 2018 έως 9 Φεβρουαρίου 2018. Σας ενημερώνουμε πως θα γίνει κράτηση 1% προ φόρου υπέρ του Δημοσίου. Θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά. Παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας έως την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

Έντυπο έρευνας


Έντυπο προσφοράς

Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018

Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων στο ΚΠΕ Βιστωνίδας περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 19885/Δ2/6/02/2018/ έγκριση ΥΠΠΕΘ.
Δείτε τον προγραμματισμό εδώ