Κατάθεση προσφορών φιλοξενίας σε καταλύματα

Κατάθεση προσφορών φιλοξενίας σε καταλύματα για τη διαμονή εκπαιδευτικών και μαθητών στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής και επιμορφώσεων κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Έγγραφο – πρόσκληση κατάθεσης προσφορών

‘Έντυπο προσφοράς