Κατάθεση προσφορών για ψηφιακή και έντυπη έκδοση εκπαιδευτικού υλικού.

Θέμα : Κατάθεση προσφορών για ψηφιακή και έντυπη έκδοση εκπαιδευτικού υλικού. Σχετ: Αρ.πρωτ. 110230/Δ2/30-6-2017/ έγγραφο ΥΠΠΕΘ με τίτλο: «Έγκριση εκπ/κου υλικού» Το ΚΠΕ Βιστωνίδας και στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τη σχετική έγκριση ΥΠΠΕΘ, ενεργοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες έκδοσης εκπαιδευτικού υλικού. Προκειμένου να αναθέσει το έργο της γραφιστικής επεξεργασίας του υλικού, καθώς και την έντυπη έκδοσή του, προβαίνει σε έρευνα αγοράς την οποία και αναρτά στην ιστοσελίδα του και δέχεται κατάθεση προσφορών έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΏ