Πρόγραμμα και κατάσταση συμμετεχόντων για το σεμινάριο “Εκπαιδευτικό orieentiring”

Πρόγραμμα και κατάσταση σεμιναρίου με θέμα ¨Εκπαιδευτικό orieentiring” στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2015 εδώ