πρόγραμμα επισκέψεων σχολικών τμημάτων

Για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς προβλέπονται να υλοποιηθούν 59 μονοήμερα  και 9 πολυήμερα προγράμματα για σχολικά τμήματα της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας εκπαίδευσης.