Πρόγραμμα εισαγωγικού σεμιναρίου 07-02-2015

Πρόγραμμα εισαγωγικού σεμιναρίου με θέμα:  “Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Π.Ε. – εφαρμογή σε δασικό οικοσύστημα” στις 07-02-2015