προκήρυξη εισαγωγικού σεμιναρίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

«Προκήρυξη  εισαγωγικού σεμιναρίου του  ΚΠΕ Βιστωνίδας»

             Το Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης Βιστωνίδας Ξάνθης, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»Α.Π.7/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2014 – 2015  προτίθεται να διοργανώσει εισαγωγικό σεμινάριο, διάρκειας  9 ωρών,  με τίτλο:

«Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Π.Ε. – εφαρμογή σε δασικό οικοσύστημα»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (νομοί Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου)  και θα υλοποιηθεί στο Σέλινο, Ξάνθης στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015 από τις 9.00 έως τις 16.00.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι :

  • Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Π.Ε.
  • Η απόκτηση γνώσεων μεθοδολογίας και πρακτικών υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων στα σχολεία τους.
  • Η  εφαρμογή των παραπάνω σε θέματα δασικού οικοσυστήματος.

Προτεραιότητα συμμετοχής στο σεμινάριο έχουν όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα εισαγωγικό σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Εάν δεν καλύπτεται το ποσοστό συμμετοχών του 10% για κάθε διεύθυνση θα συμπληρωθεί  από πλεονάζουσες αιτήσεις άλλων διευθύνσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που ακολουθεί και να την καταθέσουν στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής τους έως την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων παρακαλούνται να  διαβιβάσουν τις αιτήσεις στο ΚΠΕ Βιστωνίδας μέχρι την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014.

            Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.