Στόχοι

η πορεία μας:

Στόχος του ΚΠΕ Βιστωνίδας είναι η ευαισθητοποίηση των νέων και των ενηλίκων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, έτσι ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και θα εξασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη.

Ειδικότερα:

Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διάρκειας μίας έως τριών ημερών για τα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης που επισκέπτονται το ΚΠΕ Βιστωνίδας.
Στήριξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων της εμβέλειας του ΚΠΕ Βιστωνίδας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. των αντίστοιχων νομών.
Παραγωγή εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού κ.α.)
Προώθηση της Διά Βίου Μάθησης με την οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικών προγραμμάτων για ομάδες ενηλίκων σε συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς.
Τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι:

τάξεις Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
ομάδες φοιτητών από Πανεπιστημιακά Τμήματα
μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι – σωματεία
οικολογικές οργανώσεις
φορείς διαχείρισης οικοσυστημάτων
ΚΑΠΗ
σύλλογοι της περιοχής
επαγγελματικές ομάδες που η δραστηριότητά τους συνδέεται με το περιβάλλον και την αειφορία
στρατεύσιμοι κληρωτοί ( νέοι που υπηρετούν στο στρατό)
Η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών.