Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Εκπαιδευτικό orienteering: πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη»

Το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο του ΚΠΕ Βιστωνίδας με θέμα : “Εκπαιδευτικό orienteering: πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη”  έχει ολοκληρωθεί. Στα δυο χρόνια που λειτούργησε το δίκτυο συμμετείχαν 14 σχολεία, 486 μαθητές και 47 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και επιμορφώθηκαν στο εισαγωγικό σεμινάριο του δικτύου 50 εκπαιδευτικοί. Θεωρώντας επιτυχή την ολοκλήρωσή του Περιφερειακού δικτύου, προβαίνουμε στην επέκταση του σε θεματικό δίκτυο  εθνικής εμβέλειας