Σεμινάρια – ημερίδες

Σεμινάρια εκπαιδευτικών

«Έλα να σου δείξω τα Άβδηρα…»

Πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Δεκεμβρίου 2012 για 46 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκ/σης του Ν. Ξάνθης τόσο στο χώρο του ΚΠΕ όσο και στον Αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν Οι επιμορφούμενοι  να έρθουν σε επαφή με βιωματικούς τρόπους προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού κόσμου και της ιστορίας του, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τη δουλειά τους και να υλοποιήσουν προγράμματα που προωθούν αποτελεσματικότερα την αρχαιολογική παιδεία των μαθητών. Επιπλέον, να καταδειχτεί η δυναμική σχέση περιβάλλοντος και πόλης στη διαμόρφωση της ιστορικής διαδρομής των αρχαίων Αβδήρων. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου καλύφθηκαν  οι ακόλουθες θεματικές:

  • Αρχές και τεχνικές του Εκπαιδευτικού δράματος ως μίας μεθόδου βιωματικής μάθησης
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μουσειακή και αρχαιολογική εκπαίδευση
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Αβδήρων
  • Η επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στην εξέλιξη της αρχαίας πόλης

Εισηγητές:

§ Καλλινζή Ν., Αρχαιολόγος, Δ/ντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Αβδήρων

§ Μιχαηλίδου Νατάσα, Μουσικολόγος, Ιστορικός

§ Γερμαντζίδης Ν.,Υπ. ΚΠΕ Βιστωνίδας

§ Δαμιανάκη Ε., Μέλος Ρ.Ο. Βιστωνίδας, ΡΕ02, Εκπαιδευτικός Δράματος

§ Ιωσηφίδου Μαρία, ΡΕ70 Αρχαιολόγος

Έγκριση

« Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Μειονοτικά Σχολεία της 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ξάνθης: Δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων και υποστηρικτικές δομές»

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2013 για 44 εκπαιδευτικούς μειονοτικών σχολείων του Ν.Ξάνθης.