Σεμινάρια, επιμορφώσεις, ημερίδες, δράσεις 2014-2015

27 & 28 Ιουνίου 2015

Ημερίδα ενηλίκων: 25 δάσκαλοι και 75 στρατευμένοι νέοι μας ακλούθησαν αυτή τη φορά στον αρχαιολογικό χώρο των Αβδήρων και τα φυσικά κανάλια της λίμνης Βιστωνίδας. Στόχος μας, όπως πάντα, η καλλιέργεια θετικών στάσεων σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή.

9  Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2015

Σεμινάριο: « Η ψηφιακή αφήγηση στα περιβαλλοντικά προγράμματα»

Διάρκεια σεμιναρίου Το σεμινάριο παρακολούθησαν 30 εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, που δίδασκαν σε τάξη την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Ακολουθήθηκε  το σύστημα μεικτής διδασκαλίας και μάθησης (blended). Ο κύριος όγκος των μαθημάτων υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως με χρήση του διαδικτύου σε ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με χρήση της πλατφόρμας Moodle και με 2 εκπαιδευτικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής του 1ου Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης στις 9/05/2015 και 6/06/2015.

Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Αγορίτσα Παπαχατζή

19 Μαΐου του 2015

Σεμινάριο: «Αειφορική διαχείριση του δασικού πλούτου- Βιωματική Προσέγγιση των οικοσυστημάτων»

22 εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης του Ν. Ξάνθης βρέθηκαν στο δασικό χωριό του Ερυμάνθου με σκοπό να ενημερωθούν σε θέματα αειφορικής διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων και να εξοικειωθούν  με εκπαιδευτικές δραστηριότητες πεδίου ανακαλυπτικής μάθησης και μελέτης της δασικής βιοποικιλότητας.

Εισηγητές: Κλούρη Ι. Καλλιόπη, Υπ. Σχ. Δραστηριοτήτων Β΄/θμιας Εκ/σης Ν. Ξάνθης

Παντελής Θεοδωρίδης , ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγος

Μαρία Τριανταφυλλίδου,  ΠΕ Γεωτεχνικών-Δασολόγος

Γερμαντζίδης Νικόλαος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Βιστωνίδας

15 Απριλίου έως 6 Μαΐου 2015

Σεμινάριο ενηλίκων: «ORIENTEERING : Προσανατολισμός και τήρηση κατεύθυνσης στο βουνό»

Στο σεμινάριο διάρκειας 16 ωρών συμμετείχαν 25 ενήλικες μέλη ομάδων διάσωσης και οδηγοί δράσεων βουνού και υλοποιήθηκε σε 4 συνεδρίες στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης της Ξάνθης.

Στόχοι του σεμιναρίου ήταν : α. η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προσανατολισμού, εντοπισμού θέσεως και τήρησης κατεύθυνσης στο βουνό με τη χρήσης πυξίδας και χάρτη και β. η εφαρμογή των παραπάνω σε ορεινό περιβάλλον και υπό διαφορετικές συνθήκες ανάγλυφου, βλάστησης και φωτισμού.

Εισηγητές: Πασχάλης Σαράντης, Εκπαιδευτής Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης

Γερμαντζίδης Ηλίας, Τοπογράφος Μηχανικός / εκπρόσωπος χαρτογραφικής Rout maps

Ντούμας Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός/ συνοδός δράσεων βουνού Ε.Ο.Σ. Ξάνθης

Γερμαντζίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός/ Υπεύθυνος ΚΠΕ Βιστωνίδας

Βακαλίδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός/ συνοδός δράσεων βουνού Ε.Ο.Σ. Ξάνθης

9 Απριλίου 2015

Ημερίδα ενηλίκων: Όπως το έχουμε καθιερώσει, έγινε και φέτος η συνάντησή μας με τα στρατευμένα νιάτα του Δ΄ΣΣ. :Αυτή τη φορά επικεντρωθήκαμε στο βιότοπο του Νέστου όπου οι 47 νέοι απόλαυσαν το φυσικό γεωφυσικό χάρτη της περιοχή από τη θέση θέα στα Ίμερα και περπάτησαν στο μονοπάτι των στενών του Νέστου.

Στόχος της δράσης είναι να προσφέρει την ευκαιρία στους στρατεύσιμους να ανιχνεύσουν την υπέροχη φύση της Θράκης, να γνωρίσουν ορισμένες οικοπεριηγητικές διαδρομές και να συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού. Προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η καλλιέργεια θετικών στάσεων σε θέματα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.

4 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2015

Σεμινάριο: « Η ψηφιακή αφήγηση στα περιβαλλοντικά προγράμματα»

Διάρκεια σεμιναρίου Το σεμινάριο παρακολούθησαν 30 εκπαιδευτικοί της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, που δίδασκαν σε τάξη την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Ακολουθήθηκε  το σύστημα μεικτής διδασκαλίας και μάθησης (blended). Ο κύριος όγκος των μαθημάτων υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως με χρήση του διαδικτύου σε ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με χρήση της πλατφόρμας Moodle και με 2 εκπαιδευτικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο πληροφορικής του 1ου Μειονοτικού Σχολείου Ξάνθης στις 9/05/2015 και 6/06/2015.

Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα Θεοδοσιάδου, Αγορίτσα Παπαχατζή

9 Μαρτίου 2015

Ημερίδα: «Εκπαιδευτικό orienteering»

Μετά από πρόσκληση του συμβούλου γυμναστών του Ν Δράμας, συναντήσαμε 44 γυμναστές/τριες και μαζί τους οργανώσαμε παιχνίδια orienteering για την αυλή του σχολείου,  αφού δουλέψαμε αρχικά με τη χρήση της πυξίδας, το αζιμούθιο και την τήρηση της κατεύθυνσης.

7 & 14 Φεβρουαρίου 2015

Σεμινάρια: «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Π.Ε –εφαρμογή σε δασικό  οικοσύστημα»

90 συνολικά εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (νομοί Ξάνθης ,Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου) παρακολούθησαν το εισαγωγικό σεμινάριο αρχικά στο κέντρο και κατόπιν στο πεδίο, στον αρχαιολογικό χώρο Αναστασιούπολης- πεδινό και παραποτάμιο δάσος Κόσυνθου.

Στόχοι του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή των εκπαιδευτικών στις έννοιες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της αειφόρου διαχείρισης, η εξοικείωση με μεθόδους και τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε στα σχολεία τους και η εφαρμογή των παραπάνω σε θέματα δασικού οικοσυστήματος.

Εισηγητές:

Θάνος Μόγιας, Λέκτορας Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης ΔΠΘ

Χαμαλίδου Ευλαμπία,Νηπιαγωγός, υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ. Ν. Ξάνθης

Χατζηαναστασίου Ελένη, Δασοπόνος υπεύθυνη φύλαξης Οροσειράς Ροδόπης

Γερμαντζίδης Νίκος, Υπεύθυνος λειτουργίας του ΚΠΕ Βιστωνίδας

Δαμιανάκη Λία, Καραμόσχου Άννα και Τριανταφυλλίδου Εύη μέλη της ΠΟ του ΚΠΕ Βιστωνίδας

20 Δεκεμβρίου 2014 έως 21 Ιανουαρίου 2015

Σεμινάριο: «Δημιουργία παρουσιάσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση με χωροταξική οργάνωση της πληροφορίας: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi».

Σκοπός του σεμιναρίου (εργαστηριακής μορφής) ήταν η χρήση του διαδικτυακού λογισμικού παρουσιάσεων Prezi στα περιβαλλοντικά προγράμματα και παρακολούθησαν 25 εκπαιδευτικοί της Β΄/θιας Εκ/σης του Ν. Ξάνθης.

12-16 Οκτωβρίου 2015

Δράσεις: Στα πλαίσια της εβδομάδας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το ΚΠΕ Βιστωνίδας διοργάνωσε στις:

1) 13 Οκτωβρίου 9.00-12.00 καθαρισμό του άλσους του Πόρτο Λάγος .

2) 13 Οκτωβρίου νυχτερινή πεζοπορία στο Αυγό (κορυφή Σταύρος Τσακίρης).

3) 14 Οκτωβρίου καθαρισμό περαστικού άλσους Ξάνθης.

4) 16 Οκτωβρίου περιποίηση βοτανικού κήπου στο Λιμνίο

Οι δράσεις που πλαισιώθηκαν από 250 περίπου μαθητές, εκπαιδευτικούς και ενήλικες, δεν θα ήταν υλοποιήσιμες χωρίς τη συμπαράσταση των:

  • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης
  • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης
  • Φορέας Διαχείρισης ΕΠΑΜΑΘ
  • Δήμος Αβδήρων
  • Δήμος Ξάνθης
  • Ποδηλατικός σύλλογος Ξάνθης «Πήγασος»