Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στο ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2019

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του για το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο πράξης “ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προγραμματίσει την υλοποίηση μονοήμερων και πολυήμερων προγραμμάτων Π.Ε, για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 σύμφωνα με τον Πίνακα.