Πολυήμερα

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Βιστωνίδας  υλοποιεί τα παρακάτω πολυήμερα προγράμματα:

1.«Αποδράσεις στη φύση – orienteering»

Το πρόγραμμα είναι διήμερο,  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές Α/θμιας Εκπ/σης  (Ε΄, ΣΤ΄) και  Β/θμιας Εκπ/σης που τα σχολεία τους συμμετέχουν στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Εκπαιδευτικό orienteering: πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη». Για τις σχολικές ομάδες που μετακινούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 250χλμ., προβλέπεται και δεύτερη διανυκτέρευση.)

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών 25.

Στόχοι: Εισαγωγή στην υπαίθρια διαβίωση και στο εκπαιδευτικό orienteering με χρήση πυξίδας και χάρτη.

Περιγραφή προγράμματος: Οι συμμετέχοντες διανυκτερεύουν με κατασκηνωτικό εξοπλισμό που παρέχει το ΚΠΕ και εισάγονται στις αρχές  της υπαίθριας διαβίωσης αποκτώντας εμπειρία αυτοδιαχείρισης. Έρχονται σε επαφή με τη φύση, την ορεινή πεζοπορία, την κατασκηνωτική τεχνική και μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες πεδίου ανιχνεύουν τη βιοποικιλότητα των δασικών οικοσυστημάτων, μαθαίνουν τη χρήση της πυξίδας και του χάρτη ασκούνται στο πεδίο σε τεχνικές προσανατολισμού και την τήρηση της κατεύθυνσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε  ως πεδία  υπαίθριας διαβίωσης  : Περιοχή  Δρυμού / Δασικού Χωριού (δάση μεγάλου υψομέτρου). Περιοχή Γέρακα – Κόσυνθου (δάση μέσου υψομέτρου). Περιοχή Στενών Νέστου – Κρωμνικού (δάση μεσογειακής  και παρόχθιας βλάστησης)

Προτεινόμενη περίοδος: Απρίλιος – Ιούνιος.

2 «Οδοιπορικό στους βιότοπους των εθνικών πάρκων (ΑΜΘ & Οροσειράς Ροδόπης»

Θεματικές ενότητες: Υγρότοποι  / Δάσος / Πολιτισμός και περιβάλλον

 Το πρόγραμμα είναι διήμερο ή τριήμερο και απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 50

Στόχοι: Τα παιδιά ανακαλύπτουν την ομορφιά και τον πλούτο της άγριας ζωής του  Εθνικού Πάρκων Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας  ή  του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης καθώς και στοιχεία από την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής όπως η Παλιά Πολή της Ξάνθης ή τα Αρχαία Άβδηρα.

Περιγραφή προγράμματος: Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες  του Σχολείου. Προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής  τόσο στον τόπο διαμονής  (Ξάνθη ή Δασικό Χωριό Ερυμάνθου) όσο και στις δραστηριότητες πεδίου που μπορεί να γίνουν εντός του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας (Α.Μ.Θ.) ή εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.  Παράλληλα έχουν την ευκαιρία οι μαθητές  να περιηγηθούν στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης ή στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο  των Αβδήρων.  Το πρόγραμμα που  υλοποιείται στους Υγροτόπους, δηλαδή στη λίμνη Βιστωνίδα και το  Νέστο περιλαμβάνει δραστηριότητες ορνιθοπαρατήρησης, μέτρησης ποιότητας νερού κ.α . Το πρόγραμμα που γίνεται στα ψηλά βουνά της Ροδόπης (περιοχή Ερυμάνθου /Χαϊντούς)   περιλαμβάνει πολλές υπαίθριες δραστηριότητες όπως πεζοπορίες με  χρήση πυξίδας και χάρτη, αστροπαρατήρηση, άναμμα πυράς κ.α.

Προτεινόμενη περίοδος: Απρίλιος – Μάιος