Προκήρυξη ημερίδας με θέμα: «Προγράμματα του ΚΠΕ Βιστωνίδας για το παραλίμνιο, παραποτάμιο και δασικό οικοσύστημα»

Στόχος της ημερίδας είναι η γνωριμία και παρακολούθηση συγκεκριμένων προγραμμάτων του ΚΠΕ Βιστωνίδας (Τα μυστικά της λίμνης Βιστωνίδας, Οδοιπορικό στο Νέστο), έτσι ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί να προετοιμάσουν και να οργανώσουν επισκέψεις των περιβαλλοντικών τους ομάδων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα επισκεφτούμε τα πεδία υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων (ΚΠΕ Βιστωνίδας, λίμνη Βιστωνίδας, Ίμερα, Γαλάνη-Νέστος) με παράλληλη παρουσίαση των εκπαιδευτικών δράσεων του κάθε προγράμματος Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Εισαγωγικό σεμινάριο με θέμα:«Υλοποιώντας περιβαλλοντικά προγράμματα από τη θεωρία στην πράξη»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας Ξάνθης προτίθεται να διοργανώσει εισαγωγικό σεμινάριο, διάρκειας 9 ωρών, με τίτλο: «Υλοποιώντας περιβαλλοντικά προγράμματα:από τη θεωρία στην πράξη»
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (νομοί Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου) και θα υλοποιηθεί το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 από τις 9.00 έως τις 16.00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάριο με θέμα: “Ψηφιακή αφήγηση – Ένα πολυδύναμο εργαλείο μάθησης”

Το Κ.Π.Ε Βιστωνίδας σύμφωνα με το ν προγραμματισμό του σχολικού έτους 2016-2017, θα υλοποιήσει εξ αποστάσεως σεμινάριο για 20 εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α.Μ.Θ από τις 06/11/2016 έως 04/12/2016, διάρκειας 50 ωρών. 

Πρόσκληση, αίτηση, ερωτηματολόγιο.

 

Εφαρμογή και αξιολόγηση του τουριστικού οδηγού κινητής τηλεφωνίας i-Guide

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης Βιστωνίδας Ξάνθης, στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στις δεκατρείς Περιφέρειες, το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και σύμφωνα  με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2015–2016 διοργανώνει ημερίδα ενηλίκων διάρκειας 4 ωρών με θέμα:“Εφαρμογή και αξιολόγηση του τουριστικού οδηγού κινητής τηλεφωνίας i-Guide”

Πρόγραμμα και κατάσταση συμμετεχόντων για το σεμινάριο “Εκπαιδευτικό orieentiring”

Πρόγραμμα και κατάσταση σεμιναρίου με θέμα ¨Εκπαιδευτικό orieentiring” στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2015 εδώ

Προς έγκριση εισαγωγικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Βιστωνίδας με θέμα: «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Το προς έγκριση εισαγωγικό σεμινάριο του  ΚΠΕ Βιστωνίδας με θέμα: «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» μπορείτε να το δείτε εδώ

Προκήρυξη σεμιναρίου του περιφερειακού δικτύου: «Εκπαιδευτικό orienteering: Πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας Ξάνθης διοργανώνει διήμερο εισαγωγικό σεμινάριο του περιφερειακού δικτύου: «Εκπαιδευτικό orienteering: Πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη»

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 20 ωρών, με τίτλο: «Εφαρμογές orienteering στην περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφ. Ενότητες Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου)  και θα υλοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015 στο Κέντρο Προσκόπων του Γέρακα Ξάνθης και στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης.

Δείτε εδώ: 1. Προκήρυξη 2. Αίτηση συμμετοχής και 3. Πρόγραμμα σεμιναρίου

Προκήρυξη εισαγωγικού σεμιναρίου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας Ξάνθης προτίθεται να διοργανώσει εισαγωγικό σεμινάριο, διάρκειας 9 ωρών, με τίτλο:
«Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
Το σεμινάριο απευθύνεται σε 60 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (νομοί Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης, Έβρου) και θα υλοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 από τις 9.00 έως τις 16.00.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα το δείτε εδώ

Την αίτηση συμμετοχής θα τη βρείτε εδώ και θα την καταθέσετε στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής σας έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015.

 

Ψηφιακή Αφήγηση στα Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης Βιστωνίδας Ξάνθης, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» Α.Π.7/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2014 – 2015  προτίθεται να διοργανώσει εξ αποστάσεως σεμινάριο 6Ο ωρών με τίτλο:

«Ψηφιακή αφήγηση στα περιβαλλοντικά προγράμματα»

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 30 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε τάξη ή επιτελούν εκπαιδευτικό έργο την τρέχουσα σχολική χρονιά, των Διευθύνσεων Π.Ε. Ξάνθης, Κομοτηνής και Καβάλας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την έννοια της ψηφιακής αφήγησης και λογισμικών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι από 9/05/2015 μέχρι και 6/06/2015.

περιγραφή και    πρόγραμμα  πίνακας επιμορφούμενων σεμιναρίου

Παρακαλούνται οι επιμορφούμενοι να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους.

Πρόγραμμα εισαγωγικού σεμιναρίου 07-02-2015

Πρόγραμμα εισαγωγικού σεμιναρίου με θέμα:  “Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην Π.Ε. – εφαρμογή σε δασικό οικοσύστημα” στις 07-02-2015