Έρευνα αγοράς για προσφορά μικρογεύματος

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας προγραμματίζει πολυήμερα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου του σχολικού έτους 2018-2019.

Στις δράσεις αυτές προτίθεται να προσφέρει ατομικές μερίδες φαγητού  (μακαρονάδα μπολονέζ ή ομελέτα ή club sandwich) δίχως άλλα συνοδευτικά πιάτα και αναψυκτικά.

Προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των δράσεων αυτών σε μικρογεύματα, δηλαδή λιτά γεύματα του ¨ενός πιάτου” παρακαλούμε να μας καταθέσετε , σε σφραγισμένο φάκελο, την προσφορά σας έως τις 20-3-2019 συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που ακολουθεί.

 

 

      Η προσφορά σας πρέπει να ισχύει από 20-3-2019 έως 30-06-2019.

 

Έρευνα προσφοράς 

Έντυπο προσφοράς 

Προγραμματισμός επισκέψεων σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στο ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου του 2019

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του για το σχολικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο πράξης “ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ” και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προγραμματίσει την υλοποίηση μονοήμερων και πολυήμερων προγραμμάτων Π.Ε, για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 σύμφωνα με τον Πίνακα. 

 

Έρευνα αγοράς για προμήθεια αναλώσιμων ειδών γραφείου

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του σε αναλώσιμα είδη γραφείου καλεί προμηθευτές να καταθέσουν την προσφορά τους για τα είδη που περιλαμβάνονται στο σχετικό έντυπο προσφοράς που ακολουθεί. Η προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει από 1-3-2019 έως 10-7-2019. Σας ενημερώνουμε ότι: α) θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά β) απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Έρευνα προσφοράς γραφικής ύλης
Έντυπο προσφοράς γραφικής ύλης

Έρευνα αγοράς για προσφορά δεκατιανού

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας προγραμματίζει μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Β΄εξαμήνου του σχολικού έτους 2018 -2019. Σε κάθε δράση θα συμμετέχουν 30 έως 60 άτομα. Προκειμένου να προσφέρει το ΚΠΕ δεκατιανό. παρακαλούμε να μας καταθέσετε την προσφορά σας σύμφωνα με το σχετικό έντυπο ως τις 28-02-2019. Η προσφορά σας πρέπει να ισχύει από 01-03-2019 έως 30-06-2019.

Έρευνα προσφοράς δεκατιανού

Έντυπο προσφοράς δεκατιανού

Εγκύκλιος για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα ΚΠΕ-ΚΕΑ 2018-2019

Σας ενημερώνουμε πως αναρτήθηκε η εγκύκλιος για τις «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος 2018-19».
Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο εδώ (στο τέλος του εγγράφου υπάρχει και η αίτηση συμμετοχής), και περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα που υλοποιούν τα ΚΠΕ της χώρας, καθώς και τα Δίκτυα που συντονίζει το κάθε ΚΠΕ-ΚΕΑ.

Νέα δημοσιοποίηση πρόσκλησης για κατάθεση προσφορών δεκατιανού

Δημοσιοποίηση πρόσκλησης για κατάθεση προσφορών δεκατιανού των μαθητών και των εκπαιδευτικών συνοδών που θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Βιστωνίδας το Α΄τρίμηνο του σχολικού έτους 2018-19.
Η κατάθεση προσφορών λήγει στις 15/11/2018.

Πρόσκληση
Έντυπο προσφοράς

Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων ως το Δεκέμβριο 2018

Ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων στο ΚΠΕ Βιστωνίδας για το Α΄ τρίμηνο του σχ. έτους 2018-19 βρίσκεται εδώ.
Τα τμήματα που έχουν επιλεγεί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, κατά την ημέρα της επίσκεψης, ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ονομαστική κατάσταση μαθητών

Σημαντικές επισημάνσεις για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς:

 

• Για την επιτυχία κάθε μονοήμερου προγράμματος και το μέγιστο παιδαγωγικό όφελος, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την προετοιμασία των μαθητών/τριών στις θεματικές που αναφέρεται το πρόγραμμα. Στην έναρξη κάθε μονοήμερου προγράμματος προβλέπεται μια πεντάλεπτη παρουσίαση από τους μαθητές της προετοιμασίας που προηγήθηκε στην τάξη.

• Διευκρινίζεται πως υπεύθυνοι για την ασφάλεια των μαθητών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης και για όλες τις δραστηριότητες πεδίου, είναι οι συνοδοί εκπαιδευτικοί του σχολείου όπως ορίζονται από τα σχετικά εγκριτικά έγγραφα της επίσκεψης ( Απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων, βεβαιώσεις γονέων, απόφαση έγκρισης μετακίνησης της Προϊστάμενης Δ/νσης Π. ή Δ.Ε.).

Έρευνα προσφοράς υπηρεσιών ασφαλείας

“Κατάθεση προσφοράς για υπηρεσίες ασφαλείας”

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας σας καλεί να καταθέσετε την προσφορά σας για ετήσια συνδρομή υπηρεσιών ασφαλείας (άμεση ενημέρωση από το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού στον υπεύθυνο λειτουργίας του κτιρίου και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα).
Η προσφορά να κατατεθεί έως τις 22-10-2018, σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που επισυνάπτουμε.
Η προσφορά σας πρέπει να ισχύει από 15-12-2018 έως 15-12-2019.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Έντυπο κατάθεσης προσφοράς

Δημοσιοποίηση πρόσκλησης για κατάθεση προσφορών δεκατιανού των μαθητών

Δημοσιοποίηση πρόσκλησης για κατάθεση προσφορών δεκατιανού των μαθητών και των εκπαιδευτικών συνοδών που θα υλοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Βιστωνίδας το Α΄τρίμηνο του σχολικού έτους 2018-19.

Πρόσκληση
Έντυπο προσφοράς

Επιτραπέζιο παιχνίδι του ΓΕΛ Αγίας Τριάδας Αργολίδας “Ναυπλιόπολη”

Το ΓΕΛ Αγίας Τριάδας Αργολίδας, μέλος του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Εκπαιδευτικό orienteering: πλοήγηση σε φυσικό και οικιστικό περιβάλλον με χρήση πυξίδας και χάρτη», σχεδίασε και υλοποίησε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων και προσανατολισμού για την παλιά πόλη του Ναυπλίου με τίτλο “Ναυπλιόπολη”.
Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για το αξιόλογο αυτό υλικό και θεωρούμε χρήσιμη τη διάχυση του στον εκπαιδευτικό κόσμο.
Η πεμπτουσία του δικτύου είναι ο εμπλουτισμός του με ανάλογες εκπαιδευτικές προτάσεις.

Ναυπλιόπολη: Επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων και προσανατολισμού
Μπορείτε να ψηφίσετε υπέρ της συμμετοχής του Γενικού Λυκείου Αγίας Τριάδας στον πανελλήνιο εκπαιδευτικό διαγωνισμό στον παρακάτω σύνδεσμο: http://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-school/geniko-lykeio-agias-triadas.202.html