Προγραμματισμός εκπαιδευτικών επισκέψεων ως το Δεκέμβριο 2018

Ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων στο ΚΠΕ Βιστωνίδας για το Α΄ τρίμηνο του σχ. έτους 2018-19 βρίσκεται εδώ.
Τα τμήματα που έχουν επιλεγεί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους, κατά την ημέρα της επίσκεψης, ονομαστική κατάσταση των μαθητών υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ονομαστική κατάσταση μαθητών

Σημαντικές επισημάνσεις για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς:

 

• Για την επιτυχία κάθε μονοήμερου προγράμματος και το μέγιστο παιδαγωγικό όφελος, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την προετοιμασία των μαθητών/τριών στις θεματικές που αναφέρεται το πρόγραμμα. Στην έναρξη κάθε μονοήμερου προγράμματος προβλέπεται μια πεντάλεπτη παρουσίαση από τους μαθητές της προετοιμασίας που προηγήθηκε στην τάξη.

• Διευκρινίζεται πως υπεύθυνοι για την ασφάλεια των μαθητών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης και για όλες τις δραστηριότητες πεδίου, είναι οι συνοδοί εκπαιδευτικοί του σχολείου όπως ορίζονται από τα σχετικά εγκριτικά έγγραφα της επίσκεψης ( Απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων, βεβαιώσεις γονέων, απόφαση έγκρισης μετακίνησης της Προϊστάμενης Δ/νσης Π. ή Δ.Ε.).

Menu Title
Μενού