Εφαρμογή και αξιολόγηση του τουριστικού οδηγού κινητής τηλεφωνίας i-Guide

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης Βιστωνίδας Ξάνθης, στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στις δεκατρείς Περιφέρειες, το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και σύμφωνα  με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2015–2016 διοργανώνει ημερίδα ενηλίκων διάρκειας 4 ωρών με θέμα:“Εφαρμογή και αξιολόγηση του τουριστικού οδηγού κινητής τηλεφωνίας i-Guide”