Βιβλιογραφία/πηγές

Κόκκινο βιβλίο Ταξιδεύοντας με τη νανόχηνα στους ελληνικούς υγρότοπους   (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία) Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή, το τελικό υλικό θα είναι διαθέσιμο τον Οκτώβριο. Όποιοι  εκπαιδευτικοί υλοποιήσετε κάποιες από τις δραστηριότητες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και στη συνέχεια με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ώστε να συμβάλλετε στην αξιολόγηση του υλικού. Το υλικό θα το βρείτε εδώ (Στο dropbox θα βρείτε  και 2 φόρμες αξιολόγησης του υλικού)  

Menu Title
Μενού