Έρευνα προσφοράς υπηρεσιών ασφαλείας

“Κατάθεση προσφοράς για υπηρεσίες ασφαλείας”

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας σας καλεί να καταθέσετε την προσφορά σας για ετήσια συνδρομή υπηρεσιών ασφαλείας (άμεση ενημέρωση από το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού στον υπεύθυνο λειτουργίας του κτιρίου και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα).
Η προσφορά να κατατεθεί έως τις 22-10-2018, σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που επισυνάπτουμε.
Η προσφορά σας πρέπει να ισχύει από 15-12-2018 έως 15-12-2019.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Έντυπο κατάθεσης προσφοράς

Menu Title
Μενού