Έρευνα αγοράς για προμήθεια αναλώσιμων ειδών γραφείου

Το ΚΠΕ Βιστωνίδας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του σε αναλώσιμα είδη γραφείου καλεί προμηθευτές να καταθέσουν την προσφορά τους για τα είδη που περιλαμβάνονται στο σχετικό έντυπο προσφοράς που ακολουθεί. Η προσφορά σας θα πρέπει να ισχύει από 1-3-2019 έως 10-7-2019. Σας ενημερώνουμε ότι: α) θα επιλεγεί η οικονομικότερη προσφορά β) απαιτείται φορολογική ενημερότητα.

Έρευνα προσφοράς γραφικής ύλης
Έντυπο προσφοράς γραφικής ύλης

Menu Title
Μενού