Έλα να σου δείξω τα Άβδηρα…

« Έλα να σου δείξω τα Άβδηρα… » (15-16/12/2012)

Διήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α’/θμιας Εκπ/σης του νομού Ξάνθης. Οι επιμορφούμενοι, με βιωματικούς τρόπους προσέγγισης, έρχονται σε επαφή με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και την ιστορίας του, έτσι ώστε να εμπλουτίσουν τη δουλειά τους και να υλοποιήσουν προγράμματα που προωθούν αποτελεσματικότερα την αρχαιολογική παιδεία των μαθητών. Στόχος του σεμιναρίου, επιπλέον, να καταδειχθεί η δυναμική σχέση περιβάλλοντος και πόλης στη διαμόρφωση της ιστορικής διαδρομής των αρχαίων Αβδήρων.

Menu Title
Μενού